GPU-Z 2.46.0

GPU-Z 2.46.0

techPowerUp – Freeware
ra khỏi 6 phiếu
GPU-Z là một tiện ích hạng nhẹ được thiết kế để cung cấp cho bạn tất cả thông tin về video card và GPU của bạn.

Tính năng chính:

-Hỗ trợ NVIDIA và ATI thẻ
-Hiển thị adapter, GPU và hiển thị thông tin
-Hiển thị ép xung, mặc định đồng hồ và đồng hồ 3D (nếu có)
-Xác nhận kết quả
-Không cần cài đặt
-Hỗ trợ cho Windows 2000 / XP / Vista (32 và 64 bit phiên bản được hỗ trợ)

Tổng quan

GPU-Z là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi techPowerUp.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.105 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của GPU-Z là 2.46.0, phát hành vào ngày 06/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/01/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 2.46.0, được sử dụng bởi 25 % trong tất cả các cài đặt.

GPU-Z đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của GPU-Z đánh giá xếp hạng 2 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho GPU-Z!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 2.105 UpdateStar có GPU-Z cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản